Toto je starý web SEA spol. s r.o. Aktuální produkty jsou na www.seapraha.cz
Pro vzdálenou GSM správu zařízení s MODBUS485
Pro vzdálenou GSM správu zařízení s MODBUS485
Objednací číslo:
GSM-MODBUS485
 

GSM-MODBUS485 umožňuje vzdálenou správu zařízení komunikujících protokolem MODBUS RTU po sériové lince RS485 (jedná se většinou o zařízení, jako jsou např. inteligentní čidla, frekvenční měnič, elektroměr, vodoměr apod).


Vzdálenou správou se rozumí možnost odesílání alarmových SMS při změně registrů připojených zařízení a také možnost vzdáleného nastavení hodnot v registrech připojených zařízení.

FOTOGALERIE
POPIS
PODPORA
CENA


GSM-MODBUS485 má kromě RS485 také jeden digitální vstup a výstup pro obecné použití. Vstup se použije například pro hlídání funkce připojeného zařízení a výstup umožní jeho vzdálený reset. SMS dotazem lze kdykoliv zjistit stav GSM-MODBUS485 i stav předdefinovaných registrů v připojených zařízeních.


GSM-MODBUS485 lze namontovat na DIN lištu do rozvaděče, a to pomocí držáku GSM-75-DIN, který se objednává samostatně.

Pro nastavování je určen Mini USB konektor a PC program SeaConfigurator, který je zdarma ke stažení na stránkách old.seapraha.cz


Poznámka

 1. SW pro toto zařízení obsahuje MODBUS Master RTU.
 2. Konfigurace programem SeaConfigurator je pouze přes USB konektor.

Vlastnosti

 • Vzdálené ovládání libovolného zařízení s protokolem MODBUS
 • Základní komunikace pomocí SMS zpráv
 • Připojení k zařízení: sériový port RS485, protokol MODBUS RTU
 • Vzdálené ovládání výstupů na zařízení: typicky na PLC FATEK
 • Vzdálené zjišťování stavu digitálních i analogových vstupů: typicky na PLC FATEK
 • Možnost připojení více zařízení současně
 • Konfigurace: z PC programem SeaConfigurator přes USB konektor
 • Vnitřní akumulátor: Li-Ion (umožňuje nahlášení výpadku napájení pomocí SMS zprávy).

Jak zařízení funguje

Master nebo Slave – Současná verze SW pro toto zařízení obsahuje MODBUS Master RTU. Připravujeme MODBUS Master ASCII, MODBUS Slave RTU, MODBUS Slave ASCII, FATEK Master a FATEK Slave (v tomto pořadí)

Čtení a zápis hodnot registrů – Zařízení má dva zcela nezávislé funkční bloky:

 1. Čtení a zápis libovolného MODBUS registru z/do libovolného PLC v RS485 síti. Příklad: na zařízení pošlete SMS ve tvaru „1234 READ 40001 READ 7:10002 WRITE 1:40005=2222“. Odpověď může vypadat následovně: „MODBUS485:   1:40001=-55   7:10002=1   1:40005=2222   Sig=61%“.
 2. Hlídání hodnot v předdefinovaných registrech. Pomocí programu SeaConfigurator do zařízení nastavíte seznam libovolných elementů v PLC (například 40002, 25) a zařízení je v pravidelných intervalech kontroluje. Pokud je element typu Coil nebo Input Discrete, tak lze nakonfigurovat odeslání SMS při změně L->H nebo H->L tohoto registru. Pokud je element typu Input Register nebo Holding Register, tak se přečtená hodnota porovnává s nakonfigurovaným pásmy, a pokud dojde ke změně pásma, tak lze odeslat SMS. Typický příklad je hlídání teploty a pokud teplota poklesne pod mez MIN nebo překročí mez MAX, tak se posílá SMS.

Komunikace se zařízením – Pomocí SMS zpráv obdobně jako u našich ostatních produktů:

 1. Čtení a zápis libovolného MODBUS – viz výše.
 2. Zjištení aktuálního stavu předkonfigurovaných elementů: Odešlete na zařízení SMS ve tvaru „1234 state“ a zařízení odpoví například „MODBUS485:   X10=off   Vrata1=zavreno   Vrata2=otevreno   Sig=66%”. Všechny texty v odpovědní SMS jsou konfigurovatelné pomocí programu SeaConfigurator.

Doporučené příslušenství


Název Pro vzdálenou GSM správu zařízení s MODBUS485
Objednací číslo GSM-MODBUS485
Cena bez
DPH (0 %)
Cena s
DPH (0 %)
×××
-
×××
-
Novinky
© 2006- SEA spol. s r. o. | @we.esea.cz old
Všechna práva vyhrazena

Programovatelné automaty PLC FATEK - Návody a příklady